نمونه بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دانشجویان

بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دانشجویان

بررسی-رابطه-بین-ابعاد-نگرش-اینترنتی-و-اضطراب-چندبعدی-کتابخانه-ای-دانشجویانتحقیق رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای بوده است که در آن نگرش اینترنتی به عنوان متغیر پیش بین و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل …دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *